Disclaimer

Over onze diensten

De informatie op onze websites en in programma’s is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en behandeld. Bij het maken en controleren van deze informatie, maken wij gebruik van gerenommeerde informatiebronnen in binnen- en buitenland. Alle informatie is gevalideerd door ons medische team. De makers van deze websites en programma’s zijn niet aansprakelijk uit enige rechtsgrond indien de informatie en/of de werking niet volledig voldoet aan juistheid, actualiteit, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de diensten geschiedt volledig op basis van eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de gebruiker. De websites en programma’s bevatten links naar andere websites. Deze zijn door deskundigen geselecteerd, maar wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Gebruiksvoorwaarden

De informatie op onze websites en in programma’s is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en behandeld. Bij het maken en controleren van deze informatie, maken wij gebruik van gerenommeerde informatiebronnen in binnen- en buitenland. Alle informatie is gevalideerd door ons medische team. De makers van deze websites en programma’s zijn niet aansprakelijk uit enige rechtsgrond indien de informatie en/of de werking niet volledig voldoet aan juistheid, actualiteit, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de diensten geschiedt volledig op basis van eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de gebruiker. De websites en programma’s bevatten links naar andere websites. Deze zijn door deskundigen geselecteerd, maar wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Geen behandeling

Gebruik van onze diensten en programma’s kan niet worden beschouwd als een vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Bij vragen of twijfel over je gezondheid, behandeling of medicijnen adviseren wij je altijd contact op te nemen met je huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Copyright

Websites en programma’s zijn ontwikkeld door TWA Medic-Info BV te Tilburg. Alle (intellectuele) eigendoms- en auteursrechten berusten bij TWA Medic-Info BV. De inhoud van de websites en programma’s mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Medicinfo ingezet worden voor ander gebruik dan privégebruik.

Privacy

Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de gebruikers van onze diensten worden door ons gerespecteerd en behandeld volgens de regels van de privacywetgeving. Alle medewerkers die eventueel toegang zouden kunnen hebben tot persoonsgegevens zijn gescreend aan de hand van een VOG en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Onze BIG-geregistreerde medewerkers hebben daarnaast nog een geheimhoudingsplicht vanuit beroepsgeheim. In onze privacyverklaring is meer informatie te vinden over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens.

Cookies

Wanneer je onze websites bezoekt of programma’s gebruikt, kunnen wij – als je dit toestaat in je internetbrowser – automatisch informatie hierover opslaan op het door jou gebruikte apparaat in de vorm van een cookie. Cookies zijn tekstbestandjes die worden bewaard op je computer, bijvoorbeeld met als doel om je vordering in een programma te monitoren. Ook helpen cookies om de inhoud van onze websites en applicaties beter af te stemmen op jouw behoeften. Je kunt de cookies verwijderen van de harde schijf van je computer via de instellingen van je internetbrowser. Wanneer je via de instellingen van je internet-browser geen cookies meer opslaat kan dit ten koste gaan van je gebruikservaring.

Toepasselijk recht

Op onze diensten is Nederlands recht van toepassing.

Akkoord

Door gebruik te maken van deze website of applicatie geef je aan bekend te zijn en akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en met de toepasselijkheid van de voorwaarden op onze diensten.

Klachten

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u uw klacht indienen via klachten@medicinfo.nl. Medicinfo heeft een duidelijke klachtenprocedure, zodat u ervan verzekerd bent dat uw klacht op een juiste manier wordt afgehandeld.