Ziekenhuizen

Hybride zorg voor ziekenhuizen

Begeleid uw patiënten op afstand met digitale, gepersonaliseerde oplossingen. Ervaar extra capaciteit en een lagere werkdruk.

Zorg zou u idealiter zo zoveel mogelijk in de eigen leefsituatie van de patiënt aanbieden. Dat is ook voor de patient wel zo comfortabel. Met digitale ondersteuning van het medisch team van Medicinfo is dat mogelijk. Met zorg op afstand bieden we (medisch specialistische) zorg om uw zorgprocessen te optimaliseren.

Het Medisch Service Centrum​ onder regie van de specialist in het ziekenhuis

Onderdelen van de oplossing

Medisch Service Centrum

Ervaren zorgteam dat naadloos samenwerkt met het intramurale team.

Integratieplatform

Koppeling van verschillende inkomende databronnen en meldingen om patiënten te kunnen begeleiden.

Patiëntenapplicaties

Levering van monitoringsapplicaties of integratie met derde partij oplossingen.

Voordelen van het werken met een Medisch Service Centrum

Ons medisch team neemt routinematige (zorg)taken uit handen en faciliteert kwalitatieve zorg op afstand kosteneffectief. We maken gezamenlijk duidelijke werkafspraken en protocollen.

Afvangen van zorgvragen​

Coaching & leefstijladvies​

Zorgtaken digitaliseren en automatiseren​

Flexibele additionele capaciteit ​

Afstemming tussen verschillende zorgverleners​

Waarnemen en signaleren op moment van urgentie​

Coaching & leefstijladvies​

Ondersteuning bij verplaatsing naar huis ​

Oplossingen

Ons medisch team neemt routinematige (zorg)taken uit handen en faciliteert kwalitatieve zorg op afstand kosteneffectief. We maken gezamenlijk duidelijke werkafspraken en protocollen.

Digitalisering van zorgpaden

Ondersteuning in de ontwikkeling van digitale zorgpaden, en implementatie van digitale middelen.

Thuismonitoring & signalering

Waarneming van alle meetwaarden (binnen ruime openingstijden) en signaleren van afwijkende waarden.

Coaching & ondersteuning

Afvangen van zorgvragen, vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten en directe medische interventies.

Coördineren

Het coördineren van de juiste zorg naar de verschillende zorgverleners op de juiste plek rondom de patiënt.

Stappenplan

Op basis van onze ervaring ontwikkelen en implementeren we een passende oplossing, op basis van uw specifieke behoeften.

1

In kaart brengen behoeften van de afdeling en de specifieke zorgpaden​

2

Koppelen en inrichten van de verschillende applicagties met het platform

3

Afstemmen portocollen en werkafspraken​

4

Ontwikkeling patiëntcommunicatie​

5

Starten inzet medisch service centrum ​

6

Maandelijkse rapportage & dashboards

Hybride zorg werkt! Dat ervaren wij iedere dag.

Let op: gezondheidsgerelateerde vragen worden via deze website niet beantwoord.