De Hybride huisartsenzorg

Hoe blijft de huisartsenzorg voor iedereen beschikbaar? En hoe verlagen we de werkdruk? Zonder concessies te doen aan kwaliteit?

Hybride zorg biedt een oplossing voor een toekomstbestendige huisartsenpraktijk.

Hybride huisartsenzorg

Hybride huisartsenzorg verenigt het beste van twee werelden en is het passende antwoord op het toegankelijk en persoonlijk houden van de huisartsenzorg. Het biedt een gezonde mix van fysieke, persoonlijke zorg op de praktijk en persoonlijke digitale zorg op afstand.

Op de volgende twee manieren kan een hybride zorgmodel de fysieke praktijk ondersteunen.

Whitepaper -De Hybride Huisarts
Whitepaper: de hybride huisarts

Benieuwd hoe hybride zorg uw praktijk of post kan ondersteunen? 

In de whitepaper leest u alles over de mogelijkheden van hybride zorg.

Een digitaal portaal met medisch team op afstand voor uw patiënten

Zorg op afstand

Bij (dreigende) overbelasting van de huisartsenpraktijk, structureel of tijdelijk, kan extra capaciteit worden ingeschakeld door gezondheidsvragen van patiënten digitaal te laten beantwoorden. Een ideale oplossing voor vragen waarbij een medisch advies gewenst is, maar een fysiek bezoek niet noodzakelijk. Blijkt dat wel nodig, dan wordt alsnog doorverwezen naar de eigen huisartsenpraktijk. De oplossing kan structureel of in tijden van nood flexibel worden ingezet binnen de reguliere huisartsenpraktijk.

Medicinfo biedt hybride zorg op verschillende manieren

  • De Medicoo app, snel en flexibel inzetbaar.
  • Een app op maat in de eigen huisstijl voor maximale herkenbaarheid bij patiënten.
  • Als extra service in een bestaand portaal of app.

Voordelen voor de huisartsenpraktijk

Persoonlijke en deskundige zorg voor patiënten

Lagere werkdruk voor het team

Opvang van (tijdelijke) capaciteitstekorten

Ruimere bereikbaarheid voor patiënten

Vraag demo aan

We vertellen graag wat hybride zorg voor uw praktijk kan betekenen.

Maak kennis met hybride huisartsenzorg. 

Een digital-first huisartsenpraktijk voor regio’s onder druk

Digital first praktijk

Digital-first huisartsenpraktijk

Voor de huisartsenzorg biedt een digital first huisartsenpraktijk een oplossing voor gebieden met een (acuut) huisartsentekort. Bij een digital firsthuisartsenpraktijk is de patiëntreis in eerste instantie digitaal ingericht, maar blijft fysieke zorg bij partnerpraktijken​ laagdrempelig bereikbaar. Met de inzet van een digitale huisartsenpraktijk kunnen we de toegankelijkheid van huisartsenzorg voor de patiënten waarborgen in de gebieden waar dat onder druk staat. Dit kan fungeren als noodoplossing of structureel, afhankelijk van de situatie.

Onze visie op de digital-first huisartsenpraktijk leest u in onze whitepaper.

Download de whitepaper