De Hybride Regiopraktijk, van en voor de regio.

Vanuit onze ervaring presenteren we een nieuw model waarin, dankzij de inzet van hybride zorg, een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de ondersteuning van de zittende huisartsen. Tegelijkertijd verbetert het model de toegankelijkheid voor iedereen in de regio.

Dit visiedocument is geschreven ter inspiratie voor ROH's/zorgbestuurders en zorgverzekeraars die, op basis van de Regiobeelden, momenteel Regioplannen maken voor een toekomstbestendige zorg, en voor huisartsen die op praktijkniveau capaciteitsuitdagingen ervaren en concreet bezig zijn met de invulling van Meer Tijd voor De Patiënt.

Organisatie van een Hybride Regiopraktijk

De uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Regionale samenwerking staat daarin centraal, met intensievere en slimmere samenwerking tussen de verschillende domeinen (horizontaal) en in de keten (verticaal).

Dit alles betekent een forse opdracht voor de eerstelijnszorg. En dat vraagt om een langere termijnvisie waarin samenwerking centraal staat. Dit moet je niet alleen willen doen. Onder regie van de regio ondersteunen we met de inrichting van de Hybride Regiopraktijk. Onderdeel daarvan zijn de processen, de technische oplossing en ondersteuning door het Medisch Service Centrum van Medicinfo.

Impact binnen de regio

De impact hiervan is enorm voor zowel zorgaanbieders als patiënten binnen de regio:

  1. Het creëert rust. Patiënten zonder eigen huisarts hebben een centraal aanspreekpunt voor zorg.
  2. Het biedt extra capaciteit, zodat de regio weerbaarder is tegen tekorten.
  3. De centrale registratie geeft inzicht in de ontwikkeling in zorgvraag.
  4. De Hybride Regiopraktijk is van en voor de lokale zorgaanbieders. Hierdoor blijven de beschikbare budgetten binnen de regio.
  5. Zorgverzekeraars geven hiermee invulling aan het opschalen van werkende oplossingen.

Positieve
ervaringen met
hybride zorg

Met de inzet van Medicoo deed ons Medisch Service Centrum de laatste jaren ruime ervaring op met het leveren van hybride zorg in dag- en ANW-uren. Dit gebeurde altijd in samenwerking met en op uitnodiging van het bestaande zorgveld.

Next steps

Bij Medicinfo zijn we ervan overtuigd dat we op deze manier echt een stap kunnen zetten, door het slimmer inzetten van de beschikbare capaciteit, een boost te geven aan het opschalen van digitalisering en verantwoordelijkheid te nemen voor alle patiënten in een regio en niet alleen de eigen populatie. Laten we het gaan DOEN!

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een hybride regiopraktijk in uw regio? We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek.

Leest u graag eerst het visiedocument? Download deze dan via onderstaande link.