Hybride zorg voor ziekenhuizen

Begeleid uw patiënten op afstand met digitale, gepersonaliseerde oplossingen. Ervaar extra capaciteit en een lagere werkdruk.

Het Medisch Service Centrum​

Zorg zou u idealiter zo zoveel mogelijk in de eigen leefsituatie van de patiënt aanbieden. Met digitale ondersteuning van het medisch team van Medicinfo is dat mogelijk. Zij leveren met digitale ondersteuning (medisch specialistische) zorg op afstand voor uw patiënten.

Altijd onder regie van de specialist in het ziekenhuis

100+ zorgprofessionals:

  • ​BIG-registreerde verpleegkundigen​
  • Huisartsen & Basisartsen​
  • Netwerk van specialisten

Digitalisering
van zorgpaden

Ondersteuning in de ontwikkeling van digitale zorgpaden, en implementatie van digitale middelen.

Thuismonitoring
& signalering

Waarneming van alle
meetwaarden in ruime
openingstijden en signaleren van afwijkende waarden.

Coaching &
ondersteuning

Afvangen van zorgvragen,
vergroten van de zelfred-
zaamheid van patiënten en
directe medische interventies.

Coördineren

Het coördineren van de
juiste zorg naar de
verschillende zorgverleners
op de juiste plek rondom de patiënt.

Voordelen van het werken met een Medisch Service Centrum.

Ons medisch team ondersteunt door routinematige (zorg)taken uit handen te nemen en kwalitatieve zorg op afstand kosteneffectief te faciliteren. We maken gezamenlijk duidelijke werkafspraken en protocollen.

Afvangen van zorgvragen

Coaching & leefstijladvies

Zorgtaken digitaliseren en automatiseren

Waarnemen en signaleren op moment van urgentie

Flexibele additionele capaciteit 

Verplaatsing naar huis ondersteunen

Afstemming tussen verschillende zorgverleners

Onderdelen van de oplossing

Medisch Service Centrum

Ervaren zorgteam op afstand dat naadloos  samenwerkt met het intramurale team.

Integratieplatform

Koppelen van verschillende inkomende databronnen en meldingen om patiënten te kunnen begeleiden. 

Patiëntenapplicaties

Leveren van monitoringsapplicaties of integraties met derde partij oplossingen.

Hoe nu verder?

Wilt u meer weten over hybride zorg? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.