16 september 2021

Medicinfo ondersteunt huisartsenpost Zoetermeer

Gebruik Medicoo verlicht druk op ANW-zorg

Vorige week is een nieuwe stap gezet in de ondersteuning van huisartsenzorg. Vanaf nu kunnen patiënten van Huisartsenpost Zoetermeer de Medicoo app – zeven dagen per week – gebruiken. Deze combinatie van online en fysieke zorg, oftewel een hybride zorgmodel, is uitermate geschikt voor de ANW-zorg die onder druk staat door de stijgende zorgvraag en het tekort aan personeel. Met Medicoo wordt een deel van die druk opgevangen.

Voor patienten is het prettig dat ze hun medische vraag via de Medicoo app kunnen stellen. Zo hoeven ze niet in de wachtrij bij de huisartsenpost en krijgen ze snel antwoord van de verpleegkundigen. In de meeste situaties hoeven ze niet naar de post te komen en worden ze direct geholpen met informatie, zelfzorgadvies of een beeldbel consult met een van de online huisartsen van Medicinfo. Indien een fysiek bezoek toch nodig is, krijgt de huisartsenpost een overdracht van de reeds uitgevoerde triage. Patiënten worden op de hoogte gebracht van de Medicoo app wanneer ze de huisartsenpost bellen en ze zullen tevens geïnformeerd worden via de website.

Om de eerstelijnszorg in Zoetermeer toegankelijk te houden is het nodig om te vernieuwen en verbeteren. De inzet van Medicoo past daarom heel goed bij de visie van Stichting georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). Deze samenwerking benadrukt de waarde van hybride zorgoplossingen en de noodzaak voor verandering. Het gebruik van Medicoo toonde al eerder aan het telefoonverkeer en de toestroom naar de huisartsenpraktijk enorm te kunnen verminderen.

Medicoo
Een sterke eerstelijn is een van de pijlers van onze zorg. Door een groeiend tekort aan huisartsen heeft helaas niet iedereen daar altijd toegang toe. Medicoo is een app van Medicinfo, die patiënten een eerste aanspreekpunt biedtzodat ze laagdrempelig terecht kunnen met hun zorgvragen, via chat en beeldbellen bij een medisch team. Wilt u graag deelnemen als praktijk of eens van gedachten wisselen, neem dan gerust contact op via info@medicinfo.nl of het contactformulier.