Wat is de online huisarts

Heeft u een vraag over uw gezondheid?

Wilt u snel een huisarts spreken, maar is uw eigen huisarts niet direct beschikbaar? Maak dan een afspraak voor een beeldbelgesprek met onze huisarts. 

Hoe zit het met mijn privacy?

We vinden uw privacy heel belangrijk. Daarom verwerken we alleen de gegevens die we nodig hebben voor het gebruik van de app en het geven van de juiste zorg. Persoonsgegevens verwerken we conform de geldende privacywetgeving (de algemene verordening gegevensbescherming: EU 2016/679). Bovendien zijn we NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd. 

De Online Huisarts kost u niets

De zorgverzekeraar betaalt uw consult, net als bij een gewone huisarts.

Veelgestelde vragen

Ja. U blijft gewoon bij uw eigen huisarts. U krijgt geen vaste huisarts toegewezen, u vertelt per ‘bezoek’ uw situatie opnieuw. 

De online huisarts kan u niet doorverwijzen naar een specialist. Het besluit of een doorverwijzing nodig is, kan uw eigen huisarts maken.

Voor veel gezondheidsvragen heeft de online huisarts voldoende aan de informatie die u geeft tijdens het online consult. Wanneer dat niet het geval is, zal de online huisarts u verwijzen naar uw eigen huisarts

In Nederland geldt een identificatieplicht in de zorg. De online huisarts is dan ook vanuit de wetgeving verplicht om aan patiënten te vragen zich te identificeren en deze gegevens te registreren. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met uw gegevens. U hoeft uw gegevens alleen bij het eerste consult in te vullen.

De beeldgesprekken met de online huisarts worden niet opgeslagen.

De huisarts schrijft geen medicijnen voor. Wanneer er medicatie nodig is, zal de huisarts u doorverwijzen naar uw eigen huisarts of helpen we u met het vinden van een huisarts uit ons netwerk bij u in de omgeving.

Uiteraard zijn er situaties waarbij een lichamelijk onderzoek nodig is. In dat geval zal de huisarts u doorverwijzen naar uw eigen huisarts of helpen we u met het vinden van een huisarts uit ons netwerk bij u in de omgeving.

In het BIG register kunt u zien of een zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen. Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing. Het BIG-register is door iedereen te raadplegen.

BIG register