Medicinfo ontwikkelt Spoedzorg op Reis voor verzekerden van alle CZ labels

Tilburg – In samenwerking met zorgverzekeraar CZ lanceerde Medicinfo de app Spoedzorg op Reis, beschikbaar voor alle verzekerden van de labels Nationale-Nederlanden, OHRA, CZ, CZdirect, Just en PZP. Deze innovatieve app stelt reizigers in staat om direct contact te leggen met een team van Nederlandse zorgverleners bij medische problemen in het buitenland. Hiermee worden onnodige […]

Hoe Oekraïense vluchtelingen hoogwaardige huisartsenzorg kregen

Hoe vang je een plotselinge stijging in patiënten aantallen op? Hoe waarborg je kwalitatieve huisartsenzorg wanneer honderden Oekraïense vluchtelingen ineens tot je zorgpopulatie behoren? En hoe ga je dan om met de onvermijdelijke taalverschillen? Met die situatie werd ook de regio Zuid-Holland Zuid geconfronteerd nadat in februari 2022 de oorlog in Oekraïne uitbrak. Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, […]

Onderzoek onthult: 69% van Noord-Nederland staat open voor hybride zorg

In Friesland, Groningen en Drenthe is onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de houding tegenover hybride huisartsenzorg. Uit het onderzoek, onder 1000 respondenten, blijkt dat de houding van zorgconsumenten in Noord-Nederland overwegend positief is, maar nog wel afwachtend. Er werden geen duidelijke verschillen gevonden tussen de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Wel zijn […]

Webinar Hybride zorg aan vluchtelingen

Medicoo Oekraïens

Tijdens het webinar zijn de uitdagingen binnen de regio Drechtsteden besproken toen Oekraïense vluchtelingen onderdak vonden in verschillende gemeenten.De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid nam de regie om tot een duurzame oplossing te komen en lokale huisartsen te ontlasten. Medicoo werd ingezet om vluchtelingen toegang te geven tot huisartsenzorg in hun eigen taal, en een dag-HAP werd ingericht […]