Digitale diensten zijn onmisbaar om de fysieke zorg te ontlasten

Steeds meer zorginstellingen zoeken naar slimme combinaties van fysieke en digitale dienstverlening om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te borgen. Huisarts Kirsten Graffius en medisch centralist Rianne Voogd, beiden werkzaam bij Medicinfo, delen hun ervaringen. Wat heeft hybride zorg volgens hen te bieden voor de toekomst?

Jullie hebben ervaring in zowel de fysieke als de digitale zorg.
Hoe zien jullie beide soorten zorg?

Rianne Voogd: “Ik vind online zorg uitdagender dan fysieke. Omdat je iemand niet voor je hebt, is het belangrijk om te achterhalen wat de vraag precies is. En het liefst de vraag achter de vraag.”

Kirsten Graffius: “Ik vind de beeldbelconsulten die ik verricht een mooie aanvulling op fysieke consulten. Daar kan ik als arts goed mee uit de voeten.”

Rianne: “De twee soorten zorg vormen een goede combinatie. Ik spreek bijvoorbeeld geregeld ouders die bezorgd zijn over een ziek kind. Dan kan ik, afhankelijk van de ernst van de klachten, doorverwijzen voor een fysiek consult bij de huisartsenpost of een online consult met een arts aanbieden. In beide gevallen zijn de ouders goed geholpen en snel gerustgesteld.”

Kirsten: “Of digitale zorg een oplossing kan zijn, hangt inderdaad van de klachten af. Maar veel ervan zijn prima te beoordelen op basis van het verhaal van de patiënt. Dat zag ik ook tijdens de eerste coronaperiode, toen mijn spreekkamer leeg bleef en veel patiënten voor het beeldbelspreekuur kozen.” 

Welke doelgroepen maken gebruik van digitale zorg?

Rianne: “Dat is net als de vragen heel divers: alle mogelijk onderwerpen met betrekking tot gezondheid komen aan bod. Via de chat spreek ik heel veel jongeren, ook jonger dan 16 jaar. Die hebben vaak vragen over anticonceptie en SOA’s. Persoonlijke vragen zijn makkelijker te stellen via een anonieme app dan aan je huisarts of ouders. Maar ook volwassenen weten ons te vinden, zoals ouders met vragen over hun kinderen.”

Kirsten: “Ik zie alleen volwassenen bij de beeldbelconsulten. Zij stellen dezelfde vragen die ik normaalgesproken als huisarts in de fysieke praktijk krijg.”

Digitale diensten zijn onmisbaar om de zorg te ontlasten waar de druk hoog is en om patiënten een mogelijkheid te bieden om ergens terecht te kunnen met medische vragen.

Rianne voogd, medisch centralist
Heeft hybride zorg, een combinatie van fysieke en digitale zorg, de toekomst?

Rianne: “Jazeker. Digitale diensten zijn onmisbaar om de zorg te ontlasten waar de druk hoog is en om patiënten een mogelijkheid te bieden om ergens terecht te kunnen met medische vragen. Dat zie je bijvoorbeeld in de samenwerking met huisartsenposten. Patiënten kunnen naast bellen ook chatten en dat zorgt ervoor dat mensen uiteindelijk sneller geholpen kunnen worden. Mensen met urgente klachten worden uiteraard doorverwezen voor een fysiek consult maar minder dringende vragen kunnen worden afgehandeld met een zelfzorgadvies of een beeldbelconsult. Gebruikmaken van alle middelen en samenwerking creëren tussen zorgverleners, dat is de toekomst.”

Kirsten: “Dat denk ik wel. Ik overweeg ook in mijn eigen praktijk beeldbelconsulten te introduceren. Het is een verrijking voor de patiënt en biedt gemak. Als arts is het ook fijn, zeker nu met corona, om geen volle wachtkamer te hebben. En met een digitaal consult boek je ook tijdswinst. In een heel drukke praktijk kan dat net het verschil maken.”

Welke rol kan Medicinfo in deze ontwikkeling spelen?

Rianne: “Bij Medicinfo zoeken we de samenwerking op tussen de digitale en fysieke wereld. Dat is hybride zorg. Onze dienstverlening is heel gevarieerd. Als ik nu vertel wat ik doe, zijn mensen vaak verbaasd dat dit er al is! Ik vind het heel tof om ermee bezig te zijn.”

Kirsten: “Ik was eerlijk gezegd een beetje sceptisch toen ik bij Medicinfo begon. Ik vond dat je voor medische vragen bij je eigen huisarts terecht moest kunnen. Maar na twee jaar heb ik gemerkt dat het een waardevolle aanvulling is op de huisartsenzorg. Extra ondersteuning om de druk op de reguliere zorg te verlagen. Heel nuttig dus.”

Wat zouden jullie willen meegeven aan zorgverleners die nog niet bekend zijn met digitale zorg?

Kirsten: “Probeer het gewoon! Er kan heel veel digitaal en het is een mooie extra service aan patiënten. Beeldbelconsulten zie ik als een verrijking.”

Rianne: “Het is echt een onwijs leuke tak van sport. Ik krijg bij Medicinfo te maken met gevarieerde vragen en in samenwerking met collega’s en huisartsen kan ik mensen een volledig advies bieden. Deze vorm van hybride zorg zou meer bekendheid moeten krijgen, in heel Nederland!”


Kirsten Graffius is vijf jaar werkzaam als huisarts. Naast haar eigen praktijk als waarnemend arts verzorgt zij sinds twee jaar online (beeld)consulten voor Medicinfo. 

Rianne Voogd werkte 16 jaar als verpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Sinds 2021 is zij medisch centralist bij het medisch contactcentrum van Medicinfo waar zij gezondheidsvragen van gebruikers van de diverse hybride zorgdiensten digitaal beantwoordt.