In vakblad De Dokter: Medicinfo ondersteunt huisartsenzorg met digitale zorg op afstand

De stijgende zorgvraag, oplopende personeelstekorten en daardoor een (te) hoge werkdruk: huisartsenpraktijken en -posten weten er alles van. Steeds meer van hen kiezen voor hybride zorg. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Digitale zorg op afstand waar het kan, fysieke zorg in de praktijk waar het moet: dat is de essentie van hybride zorg.
Caroline Besuijen, directeur van Medicinfo, vertelt: “Medicinfo is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in zorginnovatie en het verlenen van zorg op afstand. Een medisch team beantwoordt gezondheidsvragen via live chat en beeldbellen en zorgt voor een persoonlijk advies”. Ook ontwikkelt Medicinfo de digitale omgeving voor de zorgverleners én de zorgconsument. “Daarbij zetten we in op het opnieuw inrichten van het zorgpad, met behulp van digitale technologie en een eigen medisch team van verpleegkundigen en huisartsen”, zegt Besuijen.

“We laten oplossingen zoveel mogelijk aansluiten op bestaande processen om zorgverleners echt te ontzorgen en patiënten goed te helpen.”

Werkdruk verlagen, meer tijd voor patiënten

Medicinfo’s zorgapp Medicoo is een mooi voorbeeld. Besuijen: “Medicoo wordt door huisartsenpraktijken gebruikt om het telefoonverkeer en de toestroom naar de praktijk te verminderen. Patiënten stellen zeven dagen in de week via de app hun medische vraag en krijgen persoonlijk antwoord van ons medisch team. Vaak is een bezoek aan de praktijk dan niet meer nodig. Uiteraard ontvangt de eigen huisarts een overdracht in het HIS”
Praktijken zijn enthousiast over deze ondersteuning. Doordat niet alle klachten tijdens het fysieke spreekuur hoeven te worden behandeld, ontstaat er ruimte voor het praktijkteam. Inmiddels ondersteunt Medicinfo ook huisartsenposten met zorg op afstand. Dat kan met de Medicoo app of met een app op maat.

“Wij merken dat patiënten er klaar voor zijn, mede vanwege de digitalisering op andere gebieden”, aldus Besuijen. “En niet alleen bij jongeren, ook tachtigers vinden het fijn om een medische vraag te kunnen appen.”