Medicoo maakt duurzame huisartsenzorg aan Oekraïense vluchtelingen mogelijk in regio’s Drechtsteden en Goes

Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen is in een aantal gemeenten in Zuid-Holland Zuid vanaf 2 oktober jl. anders georganiseerd. Medicoo wordt ingezet, samen met het tijdens vastgestelde uren overdag openstellen van de Huisartsenpost Drechtdokters, de zogenoemde dag-HAP. Hierdoor wordt de zorg aan deze specifieke doelgroep op een meer toekomstbestendige manier vormgegeven. Deze innovatieve aanpak verlicht de huisartsen en biedt snelle en doeltreffende zorg in de regio. Ook in de gemeente Goes is ervoor gekozen de zorg aan Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen met Medicoo.

Tot nu toe werd de huisartsenzorg aan vluchtelingen in deze regio op of in de buurt van elke afzonderlijke opvanglocatie in de gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam verzorgd. Gezien de langere duur van de oorlog in Oekraïne is in nauwe samenwerking met de GHOR Zuid-Holland Zuid, Drechtdokters, Medicinfo en de diverse gemeenten gezocht naar een meer structurele oplossing. Medicinfo levert voor deze nieuwe werkwijze de Medicoo zorgapp en het medisch team. Bij klachten kunnen vluchtelingen in hun eigen taal chatten of beeldbellen met het medisch team van Medicinfo. BIG geregistreerde verpleegkundigen en huisartsen nemen na een uitvoerige triage, waarin de hulpvraag en urgentie van de klacht worden bepaald, de zorgvragen in behandeling. Wanneer nodig wordt er een afspraak ingepland bij de dag-HAP.

Medicoo als onderdeel van Zeeuws Programma Continuïteit Huisartsenzorg

Bij ZHCo-PeriScaldes kijkt het Programma Continuïteit Huisartsenzorg naar de toekomst van de huisartsenzorg in Zeeland. Om toekomstige uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden initieert en faciliteert ZHCo-PeriScaldes ontwikkelingen in de eerste lijn die de toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit van de huisartsenzorg in de regio ondersteunen en borgen. Als onderdeel van dit programma wordt Medicoo nu ingezet om huisartsenzorg te bieden aan Oekraïense vluchtelingen en aan mensen zonder eigen huisarts, ook wel NONI’s genoemd.

Ambitie van Medicinfo

Medicinfo bundelt medische deskundigheid met IT-expertise om toegankelijke, persoonlijke zorg op afstand te bieden en zorgprocessen te optimaliseren. Het doel van Medicinfo is om de gezondheidszorg te ondersteunen, zodat iedereen, overal, de juiste zorg krijgt, efficiënt en met aandacht voor het individu. Op dit moment ondersteunt Medicinfo huisartsenpraktijken en -posten in diverse regio’s.