Medicoo zorgapp voor Oekraïense vluchtelingen in Tilburg wegens succes verlengd

Tilburg – Voor de zomer sloegen de gemeente Tilburg en PrimaCura de handen ineen om de medische zorg voor de naar schatting 1.000 Oekraïense vluchtelingen in Tilburg anders te organiseren. Per 1 augustus is een pilot gestart met het doel de dagpraktijken rondom de opvanglocatie in het voormalige GGD-gebouw in Tilburg te ontzorgen. Vanaf dat moment kunnen Oekraïense vluchtelingen hun zorgvragen in hun eigen taal stellen via de Medicoo app van Medicinfo. De pilot is vanaf de start een succes en wordt inmiddels opgeschaald.

Succesvolle pilot vervolgd

Deze pilot is succesvol omdat de dagpraktijken werkelijk werden ontzorgd door de digitale triage. Naar aanleiding van de pilot voorzien we een vermindering van het aantal praktijkbezoeken met circa 50%. Uit de pilot is verder gebleken dat patiënten die in dit nieuwe proces terecht komen, en dus via de app contact kan zoeken, efficiënter en effectiever tot de juiste zorg komen dan vluchtelingen die dit buiten de app om proberen. En het bleek ook dat als een patiënt bij de huisarts komt, het bezoek binnen de huisartsenpraktijk tot minder werk voor deze doelgroep leidt dan wanneer dat buiten de app om wordt geprobeerd.

Het zorgproces

Veel medische zorg voor Oekraïense vluchtelingen komt rechtstreeks bij de dagpraktijken terecht en zorgt daar voor nog meer drukte. Met de nieuwe werkwijze nemen Oekraïense vluchtelingen met zorgvragen in hun eigen taal contact op via de Medicoo app van Medicinfo. Via een chat inclusief automatische vertaling wordt de zorgvraag direct door het medisch team van Medicinfo getrieerd. Daarna volgt ofwel een zelfzorgadvies of wordt een afspraak bij een huisarts gemaakt. En in geval van echte spoed zoekt het medisch team rechtstreeks contact met de meldkamer.

De projectgroep gaat vanuit deze geslaagde pilot verder opschalen in de regio. Rondom bestaande en nieuwe opvanglocaties wordt nauw samen gewerkt tussen de veiligheidsregio, de gemeente, Zorggroep Primacura en aangesloten huisartsen om volgens deze werkwijze te gaan werken.