Met Thepp wil Thebe mensen helpen langer zelfstandig te blijven

Met wijkverpleging in 22 gemeenten in West- en Midden-Brabant levert Thebe bij zo’n 7.000 mensen zorg thuis. Dat doet de organisatie met liefdevolle aandacht en toewijding. Maar door vergrijzing en het groeiende personeelstekort ziet Thebe de noodzaak om zorg ook anders vorm te geven. Onder andere door mensen te stimuleren en te ondersteunen om langer zelfstandig te kunnen blijven. Bijvoorbeeld via Thepp, een app waar mensen al hun vragen over gezondheid, welzijn en ondersteuning kunnen stellen. Thebe ontwikkelde de app samen met Medicinfo.

Thebe Zorg Thuis – de wijkverpleging – werkt met zelfstandige teams, vertelt Marcel Brekelmans, manager Thebe Wijkverpleging. “Alle teams hebben een ‘stoplicht’. Als het op rood staat, kan er geen cliënt meer bij. Oranje geeft aan dat ze de kritische grens naderen. Teams staan vaak op oranje of rood. Dan moeten we mensen teleurstellen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus bieden we dan een verpleegkundig adviesgesprek aan om samen met de client naar mogelijkheden te zoeken om de zorgproblemen alsnog mee op te lossen”. Het zette de organisatie wel aan het denken. “Het aantal cliënten is enorm groot. Het is tijd dat we realistische verwachtingen gaan wekken samen met andere partijen. Want de zorg die mensen nu krijgen, kunnen we over 15 jaar niet meer bieden. Door vergrijzing én door personeelstekort. Het is daarom van belang dat mensen zich beter gaan voorbereiden op hun oude dag. En wij zien daar een rol voor ons zelf en willen mensen stimuleren langer zelfstandig te blijven.”

Advies over gezondheid, welzijn en praktische ondersteuning

Thebe probeert op allerlei manieren mensen zelfstandig te houden. Via de ledenconsulenten bijvoorbeeld, aan wie leden van ledenvereniging Thebe Extra vrijblijvend advies kunnen vragen. Of door games te ontwikkelen die aanzetten tot bewegen. En dus ook met Thepp. Marcel: “We kenden Dokter Appke en App de Verpleegkundige, apps waarmee mensen laagdrempelig gezondheidsvragen kunnen stellen en snel en deskundig geholpen worden. In dat stramien zijn we verder gaan denken. Zo zijn we bij Medicinfo terechtgekomen.” Een mooie uitdaging voor Medicinfo, want de wens van Thebe was net anders dan de bestaande appdiensten voor medische zorgvragen. Thebe wil niet alleen vragen over gezondheid kunnen beantwoorden, maar ook over welzijn en ondersteuning. En bij voorkeur tot op het niveau van hun eigen gemeente.

Breed gekeken naar oplossingsrichtingen

Medicinfo ging overigens niet direct een app bouwen. “We zijn eerst om tafel gaan zitten voor een verkennend gesprek waarin direct allerlei creatieve oplossingsrichtingen naar voren kwamen”, vertelt Marcel. Daar was Thepp er één was. “We hebben breed gekeken naar de problematiek en wat voor diensten we zouden kunnen inzetten”, vult Jasper van Bladel, productmanager bij Medicinfo aan. “En we hebben ook het een en ander geprobeerd. Zoals een webinar over het thema langer thuis wonen. Om mensen bekend te maken met de mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen. Het was een goede bijeenkomst, maar met een webinar bereik je toch minder mensen dan met een app.” Zo viel de keuze op Thepp.

Verpleegkundigen opgeleid voor welzijns- en ondersteuningsvragen

Maar op welke vragen moet Thepp antwoord geven? Dat werd geïnventariseerd in een design thinking workshop, georganiseerd door Medicinfo. Door alle betrokkenen bij elkaar te brengen om vanuit meerdere perspectieven naar de uitdaging te kijken kon een advies op maat worden gegeven. “Een brede groep medewerkers van Thebe was daarbij”, vertelt Marcel. Daarna was het tijd voor een tegenbezoek aan Medicinfo, waar Marcel en een collega een presentatie aan het verpleegkundig team gaven. “Dat was heel waardevol”, vertelt Marcel. “We waren even bang dat de verpleegkundigen de welzijns- en ondersteuningsvragen als een taakverzwaring zouden zien. Maar ze zagen het juist als een interessante taakverbreding.” Jasper vult aan: “Ze willen mensen graag helpen, óók als ze bijvoorbeeld eenzaam zijn. En het mooie is dat daar soms maar een klein duwtje voor nodig is. Hoe fijn is het dan dat wij dat duwtje kunnen geven.”

Thepp is voor iedereen

Thepp bestaat sinds eind 2019. Alle mensen die de app gebruiken zijn positief. Vooral de snelheid, de vriendelijkheid en de deskundigheid worden gewaardeerd. En dat het zo laagdrempelig is. Daarom is het belangrijk om de app bij zoveel mogelijk mensen in het gebied van Thebe bekend te maken. De praktijk laat zien dat de bekendheid nog niet optimaal is. Medicinfo en Thebe onderzoeken nu samen hoe ze mensen kunnen informeren en enthousiasmeren om de app te gebruiken. De verpleegkundigen van Thebe spelen daarin een belangrijke rol. “Zij kunnen hun cliënten wijzen op het bestaan van de app”, aldus Marcel. “Maar dat zullen ze pas doen als ze zien dat het een voordeel heeft. Voor cliënten, omdat ze meer eigen regie houden. Maar ook voor henzelf, omdat ze dan minder vragen krijgen.” Maar Thepp is niet alleen bedoeld voor cliënten, Thepp is voor iedereen. Voor mantelzorgers en kinderen van cliënten bijvoorbeeld. Maar vooral ook voor mensen die géén zorg krijgen. “Dat is onze eigenlijke doelgroep. Die willen we bereiken. Via onze ledenvereniging Thebe Extra bijvoorbeeld, daar zijn ruim 105.000 huishoudens lid van.” Jasper: “Dat blijf ik mooi vinden. Dat Thebe als zorgorganisatie het maatschappelijk belang ziet van voorkómen dat mensen zorg nodig hebben.”

“We kenden Dokter Appke en App de Verpleegkundige, apps waarmee mensen laagdrempelig gezondheidsvragen kunnen stellen en snel en deskundig geholpen worden. Zo zijn we bij Medicinfo terechtgekomen.”