Onderzoek – Nederlandse zorgconsument positief over digitale zorg

De deur niet uit hoeven voor een (beeldbel) consult met een huisarts of per app een vraag voorleggen aan een medisch specialist: 40% van de Nederlanders zegt zeker open te staan voor zorg op afstand. Het bespaart (reis)tijd, is laagdrempelig is en verlaagt de zorgkosten, zo geven zij als belangrijkste redenen op. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Consument kiest voor zorg op afstand dat Medicinfo deze week publiceert. 

Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat de mogelijkheden op het gebied van zorg op afstand nog relatief onbekend zijn, waardoor bij een kwart van de Nederlanders nog twijfels moeten worden weggenomen voordat zij gebruik zullen maken van digitale zorg. Het is nu vooral de jongere, gezonde en hoger opgeleide consument die graag gebruik zou willen maken van zorg op afstand diensten.

Zorg op afstand is geen doel op zich maar een middel om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te verhogen en de zorgkosten te laten dalen. Om het op grote schaal toe te kunnen passen, moet de behoefte van de consument centraal staan. Medicinfo, dat zorg op afstand oplossingen ontwikkelt en uitvoert, wilde met het onderzoek onder 1.012 Nederlanders in kaart brengen wat de huidige behoeften van de Nederlandse zorgconsument zijn.

Belangrijkste voordelen

Als grootste voordelen van zorg op afstand zien consumenten de tijdsbesparing en het gemak om niet te hoeven te reizen voor een bezoek aan een zorgverlener. Ook de betere bereikbaarheid (zoals ’s avonds en in het weekend) en de laagdrempeligheid van digitale zorgdiensten zijn redenen om gebruik te maken van zorg op afstand. Daarnaast zien consumenten de verlaging van de druk op de reguliere zorg ook als positief.

Twijfels en voorwaarden

Een kwart van de mensen is nog wel sceptisch omdat zij nog niet voldoende bekend zijn met digitale zorg. Deze mensen vrezen dat het contact op afstand minder persoonlijk is en geven aan bang te zijn voor miscommunicatie. Ook willen zij zeker weten dat de medisch zorgverleners dezelfde kwaliteit zorg leveren als in de reguliere zorg waar zij mee bekend zijn en dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met patiëntgegevens. Toch geeft bijna de helft van de Nederlanders aan open te staan voor diensten zoals een online consult met een huisarts of een telefonische afspraak met een medisch specialist.

24/7 service, graag

Om erachter te komen wat de doelgroep kenmerkt die het meest open staat voor zorg op afstand, werd een clusteranalyse gemaakt. Hieruit blijkt dat de zogenaamde ‘Gezonde actie nemende twijfelaar’ het meest positief tegenover zorg op afstand staat. Het grootste deel van deze doelgroep is tussen de 35 en 55 jaar, hoger opgeleid en gezond. Zij hebben niet vaak een medische klacht maar als ze die hebben nemen ze snel actie, al twijfelen ze dan of ze naar een zorgverlener gaan. Wat maakt dat deze groep meer dan anderen openstaat voor zorg op afstand is dat zij de behoefte heeft om zo veel mogelijk online te regelen, 24/7 service verwacht en snel meegaat in nieuwe ontwikkelingen.

Om het hele onderzoekrapport te lezen ga naar medicinfo.nl/onderzoek2019