Ondersteuning voor de huisarts, op afstand dichtbij

Huisartsen beginnen door de druk op de huisartsenzorg steeds meer doordrongen te raken van het belang van hybride zorg. Medicinfo faciliteert dit met digitale zorg op afstand. Daarmee speelt het ook in op de veranderende contactbehoefte van de patiënt met de zorgaanbieder. Medicinfo is een pionier op het vlak van hybride zorg.

Huisartsenpraktijken raken overbelast. Dit gebeurde al in de eerste piek van de coronacrisis, maar nu staat een aantal huisartsen echt het water aan de lippen. In antwoord hierop staan huisartsen steeds meer open voor digitale zorg, maar ze lopen nog te vaak aan tegen de vraag ‘Hoe dan?’. “Daarom faciliteren wij hybride zorg,
waarbij we hun reguliere huisartsenzorg aanvullen met onze digitale triage en zorg op afstand”, zegt Steven
van Kemenade, medisch directeur van Medicinfo. “En daar hebben we de afgelopen jaren veel ervaring mee
opgedaan.”

Hiermee kan Medicinfo huisartspraktijken die dit wensen per direct al hulp bieden. Een van de diensten om de werkdruk van huisartsen te verlagen, is de beveiligde app Medicoo. Hiermee kan de patiënt op elk moment, vanaf elke plek, een gezondheidsvraag stellen aan het medisch team van Medicinfo, bestaande uit huisartsen en verpleegkundigen. De zorgvraag wordt beoordeeld aan de hand van professionele standaarden en beantwoord.

Er kan een advies voor zelfzorg uitkomen, indien geïndiceerd een beeldbelcontact met een van de online huisartsen of een verwijzing naar de eigen huisarts of huisartsenpost. Bij spoed volgt direct contact met de
eigen huisarts of huisartsenpost. Na ieder contact ontvangt de eigen huisarts daarvan de overdracht.

Anticiperen

Op dit moment biedt Medicinfo deze dienst aan in diverse regio’s in Nederland. “Er is duidelijk interesse vanuit meer praktijken”, zegt Van Kemenade. Vaak is dan al sprake van een hoge werkdruk. Maar het komt ook voor dat praktijken alvast met de mogelijkheden van hybride zorg willen kennismaken om te anticiperen op een mogelijke verhoging van de werkdruk. “We zien dit probleem op steeds meer plaatsen ontstaan”, zegt algemeen directeur Caroline Besuijen. “Het is al aan de orde in diverse regio’s verspreid over het land. Maar we weten dat dit probleem zich potentieel in de komende paar jaar in heel Nederland gaat afspelen.”

ANW-uren

Medicinfo heeft niet alleen oog voor de problematiek in de huisartsenpraktijk, maar ook in de ANW-uren, op de huisartsenposten dus. De app is nu beschikbaar van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds en in het weekend en is daarmee dus ook voor de huisartsenposten aantrekkelijk. Ook die worstelen met een grote zorgvraag en bovendien met een tekort aan triagisten. “Daar zien we dus eveneens een groeiende behoefte om ervaring op te doen met andere vormen van zorg”, zegt van Kemenade, “ook om zelfverwijzingen naar de post of afdelingen spoedeisende hulp van het ziekenhuis te voorkomen.”

Met deze toepassingen biedt Medicinfo niet alleen een oplossing voor de huisarts, maar sluit het ook aan op de veranderende zorgvraag van de patiënt. “Mensen hoeven minder vaak vrij te nemen om de huisartsenpraktijk te bezoeken of in de wacht te staan als ze de praktijk bellen. Bovendien biedt digitaal contact de gelegenheid een consult goed voor te bereiden”, aldus Besuijen. Medicinfo wil een significante rol spelen in het opschalen van hybride zorg, zodat digitale ondersteuning structureel onderdeel is van de reguliere zorg op het moment dat er een nijpend tekort is aan huisartsenzorg.