Online huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen uitgebreid naar Oisterwijk en Moergestel

Vluchtelingen op de opvanglocaties in Oisterwijk en Moergestel kunnen voor hun zorgvragen gebruikmaken van de Medicoo app. Via deze app van Medicinfo ontvangen vluchtelingen gezondheidsadvies in hun eigen taal.

Door de automatische vertaalfunctie binnen de app kunnen zowel de patiënt als de zorgverlener in de eigen taal met elkaar communiceren. Het medisch team van Medicinfo, dat bestaat uit verpleegkundigen en huisartsen, geeft medisch advies via chat. Voor de situaties waarin de patiënt fysiek beoordeeld moet worden en wanneer er medicatie nodig is zijn er onderling afspraken gemaakt met diverse huisartsenpraktijken in de regio. Op deze manier hopen we de vluchtelingen de zorg te bieden die ze nodig hebben en de lokale huisartsen minder te belasten.

Net als veel andere gemeenten biedt de gemeente Oisterwijk onderdak aan mensen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht. Op de opvanglocatie in Oisterwijk gaat het om zo’n 250 – 300 mensen die er tijdelijk verblijven. En in Moergestel zo’n 50 tot 100 vluchtelingen. Omdat ook zij behoefte hebben aan huisartsenzorg heeft de gemeente met de GHOR (onderdeel van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) en de zorggroep, besloten om Medicoo van Medicinfo aan te bieden. Op deze manier kan zorg snel en in de eigen taal geboden worden.