Privacy verklaring

Inleiding

Medicinfo verwerkt persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van onze diensten en daarbij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Omdat op basis van je inloggegevens of aan de hand van technische gegevens bekend of te achterhalen is wie je bent, worden hiermee persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) verwerkt. Vanaf 25-05-2018 geldt hiervoor de Europese privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verantwoordelijkheid

Medicinfo is formeel de Verantwoordelijke voor deze verwerking in de zin van de Wbp, en Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Contactgegevens van Medicinfo zijn:

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Medicinfo heeft een FG aangesteld om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier gebeurt, conform de eisen en richtlijnen die de wet hieraan stelt. Als je vragen hebt over privacy-aspecten van de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze richten aan:

Mailadres:  FG@medicinfo.nl

 

Waarvoor we je gegevens gebruiken

Medicinfo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om op maat gesneden informatie of adviezen te kunnen verstrekken;
  • om de werking en inhoud van de portalen en programma’s te kunnen verbeteren.

 

Wat de rechtsgrond voor de verwerking is

Medicinfo mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor is. Deze rechtsgrond is bij deze portalen dat je er zelf mee instemt dat we bij het gebruik van de diensten je gegevens verwerken. Wanneer we zgn. Bijzondere persoonsgegevens van je verwerken (bv. medische persoonsgegevens) zal je bij de start van die verwerking vooraf expliciet toestemming gevraagd worden door het plaatsen van een vinkje bij een akkoordverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van de diensten die je gebruikt kan Medicinfo navolgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • NAW, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord
  • Fysieke gegevens zoals: geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, e.d.
  • IP-adres (geanonimiseerd opgeslagen), browser, apparaat type, e.d.
  • Gegevens over je activiteiten binnen de portalen

     

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Medicinfo kan navolgende persoonsgegevens van jou verwerken als je daar expliciet akkoord voor geeft:

  • Persoonsgegevens die je actief verstrekt door het beantwoorden van vragen in één van de testen, zoals: leefgewoonten, persoonlijkheidsaspecten, eetpatroon, beweegpatroon, e.d.
  • Medicinfo verwerkt mogelijk ook gezondheidsgegevens wanneer je deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld bij het stellen van vragen aan de medisch deskundigen, via telefoon, mail of livechat.

 

In kaart brengen websitebezoek (cookies)

Medicinfo gebruikt cookies om het gebruik en de werking van de portalen en programma’s te kunnen monitoren en verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een portaal wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

 

Alle informatie die verkregen wordt vanuit analytische cookies via Sitecore Analytics wordt, met geanonimiseerd IP-adres, opgeslagen binnen het beveiligde domein van Medicinfo (binnen de EU). De informatie is door het combineren van diverse gegevens in principe herleidbaar op een persoon, vandaar dat we deze informatie verwerken met alle maatregelen en restricties die de Wbp/AVG eraan stelt.

 

Bij sommige diensten worden ook analytische cookies via Google Analytics ingezet, waarbij de verzamelde informatie NIET binnen de EU blijft. In dat geval hebben we ons er altijd van verzekerd dat er geen identificerende gegevens vastgelegd worden en dat de betreffende partij (Google) de informatie niet mag delen met derden. 

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar dit kan ten koste gaan van je gebruikservaring. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens delen met anderen

Medicinfo kan andere organisaties inzetten bij de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is sluiten wij een zgn. Bewerkersovereenkomst met deze partij om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd blijft. Medicinfo blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze verwerkingen.