Nazorg Covid-19 patiënten gestart bij Medicinfo

Op 1 oktober startte C-support in opdracht van het Ministerie van VWS met de nazorg van Covid-19 patiënten. Ze vonden in Medicinfo een ervaren partner om de vele aanmeldingen de aandacht te kunnen geven die ze verdienen. Een van de verpleegkundigen uit het Medisch Contact Centrum van Medicinfo vertelt over haar eerste ervaringen.

“Het is me echt opgevallen hoeveel mensen vragen en klachten houden na een Covid-19 infectie, daar was ik me voor die tijd niet zo bewust van. Dat geldt zeker voor de groep mensen die dit in de eerste golf heeft doorgemaakt. Er was nog weinig bekend over de ziekte en je kon je niet laten testen. Veel onzekerheden dus! Het was daarom heel moeilijk te bepalen welke vervolgstappen nodig waren voor herstel of hoe om te gaan met bijvoorbeeld extreme vermoeidheid. Patiënten moesten dus zelf de regie in handen nemen en op zoek gaan naar oplossingen. In samenwerking met C-support zoeken we samen met hen nu naar het meest passende aanbod op het gebied van zorg, maar ook op gebieden als werk, financiën, sociaal leven of geestelijke gezondheid”.

“Onze rol is in eerste instantie vraagverheldering. Waar lopen patiënten tegenaan en met welke vragen blijven ze zitten? Zo kunnen we patiënten gestructureerd doorzetten naar de nazorg- en medisch adviseurs van C-support”.

“In veel gevallen is het bieden van een luisterend oor al voldoende of zijn mensen al geholpen door het geven van betrouwbare medische informatie. Sommige mensen willen vooral gehoord worden of hun ervaringen en zelfs tips delen. De verhalen zijn daarom erg divers en soms vrij heftig”.

Verhalen uit de praktijk

“Vandaag vertelde een vrouw over haar extreme vermoeidheid en het ontbreken van energie en concentratie. Daarnaast had ze veel last van trillingen, elke keer op een andere plek. Ook haar man had ernstige coronaverschijnselen en hun kinderen in lichtere mate. Mentaal is dit heel zwaar, maar deze vrouw stond positief in het leven. Ze had geen specifieke vragen maar wilde vooral delenhoeveel impact het op hun leven had. En nog steeds heeft; want niet alle klachten zijn verdwenen, er is nog steeds veel onduidelijk over de gevolgen van een besmetting”.

“Ook sprak ik een man die verschillende vormen van zorg nodig heeft, waaronder fysiotherapie en praktijkondersteuning GGZ. Hij was het overzicht een beetje kwijt omdat hij alles zelf moest uitzoeken en de zorgverleners onderling slecht communiceren. Ik heb hem door kunnen verwijzen naar een nazorgadviseur van C-support. Zij hebben ook een rol als casemanager en kunnen hem helpen een weg te vinden in het reguliere zorgaanbod en dat af te stemmen op zijn persoonlijke situatie”.

Klachten steeds sneller herkennen

“Ik vind het heel fijn om deze mensen een luisterend oor te kunnen bieden, verheldering te creëren en ze verder te helpen bij vervolgstappen. Mijn collega’s en ik hebben inmiddels veel bijgeleerd over corona en we bespreken veel casussen. Hierdoor herken je de klachten en situaties steeds sneller, zodat je mensen goed op weg kunt helpen. Dankbaar werk!”