Medicinfo ondersteunt C-support in nazorg COVID-19 pati:enten
29 oktober 2020

Veel vraag naar nazorg door Covid-19 patiënten

Medicinfo ondersteunt C-support in opschaling

C-support startte op 1 oktober 2020, in opdracht van VWS, met de nazorg voor Covid-19 patiënten. Sindsdien blijkt er veel vraag te zijn naar deze vorm van ondersteuning. Medicinfo werd gevraagd om te ondersteunen zodat alle patiënten snel en adequaat geholpen worden. Met hun medisch team op afstand helpt Medicinfo nu het team van nazorgadviseurs bij C-support . Op basis van de eerste ervaringen hebben partijen besloten de samenwerking te continueren tot tenminste juli 2021.

Het herstel na Corona blijkt zwaar voor veel mensen; zowel lichamelijk als mentaal. Naast het ontvangen van advies in het nazorgtraject vinden veel patiënten het al heel prettig om gehoord te worden. Een nazorgadviseur van C-support of verpleegkundige van Medicinfo belt de patiënten die zich via de website van C-support hebben aangemeld. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag verhelderd. Het doel daarvan is om vast te stellen op welk gebied de patiënt ondersteuning nodig heeft. Dat kan op medisch of paramedisch gebied zijn. Daarnaast kunnen dat gebieden zijn als werk, financiën, sociaal leven of geestelijke gezondheid. Met de inzet van een team van Medicinfo verwacht C-support een ervaren partner te hebben voor de verdere ontwikkeling van deze zorgdienst.

“Het zijn vaak intense gesprekken. Maar het geeft patiënten al veel voldoening om hun verhaal te kunnen delen met een verpleegkundige. En om gehoord te worden”, aldus Claudia Coenen, Teammanager van het Medisch Contact Centrum bij Medicinfo.

Medicinfo is een bedrijf dat innovatieve diensten ontwikkelt in de zorg. De diensten zijn uniek door de combinatie van digitale applicaties met de persoonlijke zorg van een deskundig medisch team.