Onderzoek onthult: 69% van Noord-Nederland staat open voor hybride zorg

In Friesland, Groningen en Drenthe is onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de houding tegenover hybride huisartsenzorg. Uit het onderzoek, onder 1000 respondenten, blijkt dat de houding van zorgconsumenten in Noord-Nederland overwegend positief is, maar nog wel afwachtend. Er werden geen duidelijke verschillen gevonden tussen de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Wel zijn er duidelijke verschillen in leeftijd en opleidingsniveau.

Het onderzoek richtte zich niet alleen op de houding ten opzichte van hybride huisartsenzorg maar ook op de belangrijkste succesfactoren die van invloed zijn op de acceptatie en implementatie van hybride zorg.

 

Juiste mix tussen fysieke zorg en zorg op afstand
De huisartsenzorg verandert en we moeten samen zoeken naar andere manieren om goede zorg te krijgen. Bijvoorbeeld via een mix van fysieke zorg en zorg op afstand. Maar hoe denken Noord-Nederlanders daarover? Zij moeten dit ook omarmen om het een succes te laten zijn en blijven. Op verzoek van de Friese Huisartsen Vereniging, Dokterszorg Friesland en De Friesland is daarom in samenwerking met Medicinfo een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan hybride huisartsenzorg onder zorgconsumenten in Noord-Nederland. Provincie Fryslân heeft het onderzoek mede mogelijk gemaakt.

Acceptatie vraagt verschillende manieren van benadering

Conclusie van het onderzoek is dat inwoners in het Noorden openstaan voor hybride huisartsenzorg. Maar ook dat mensen op verschillende manieren benaderd moeten worden om dit geaccepteerd te krijgen. Een aantal opvallende zaken uit het onderzoek:

 • Van de respondenten staat 69% in enige mate open voor hybride huisartsenzorg, (81% hoger opgeleid tegenover 47% lager opgeleid).
 • 65% heeft van hybride huisartsenzorg gehoord en weet in meer of mindere mate wat het inhoudt. Met een duidelijk verschil tussen provincies: Friesland is koploper, Groningen hekkensluiter.
 • Als respondenten eerder gebruik hebben gemaakt van online zorgmogelijkheden (dit kan ook het aanvragen van een herhaalrecept zijn), dan staat 76% open voor hybride huisartsenzorg tegenover 54% die niet eerder een online mogelijkheid hebben gebruikt.
 • Het is in veel mindere mate van belang dat men altijd wordt geholpen door dezelfde huisarts.
 • Het getoetste concept omtrent hybride huisartsenzorg (een app) zou door iets meer dan de helft van de zorgconsumenten in Noord-Nederland (waarschijnlijk) gebruikt worden.
 • Niet hoeven reizen, tijdsbesparing en snelheid van geboden hulp worden gezien als de grootste voordelen.
 • Gebrek aan persoonlijk contact, angst voor miscommunicatie en het ontbreken van lichamelijk onderzoek worden gezien als de grootste nadelen.
 • Het is ook duidelijk dat als men eenmaal gebruik heeft gemaakt van hybride huisartsenzorg, de zorgconsument dan meestal overtuigd is van het belang.

Meerderheid zou gezondheidsvraag via app willen stellen

Een meerderheid van de zorgconsumenten in Noord-Nederland geeft aan open te staan om een app (met digitale triage en een persoonlijk chat gesprek) te gebruiken voor zorgvragen, waarbij ze worden doorverwezen naar de eigen huisarts als dat nodig is. Bijna iedereen (92%) geeft aan dat privacy een belangrijke voorwaarde is voor het gebruiken van een app. Verder geeft 75% van de mensen aan het prima te vinden om zorgvragen eerst te stellen aan een zorgverlener die niet de eigen huisarts is.

Adviezen voor succesvolle implementatie van hybride zorg

Op basis van het onderzoek worden enkele adviezen gegeven voor een succesvolle implementatie van hybride zorg in Noord-Nederland.

 • Creëer een persoonlijke benadering gedurende de hele patiëntreis, inclusief betrokkenheid van een arts op locatie.
 • Positioneer hybride huisartsenzorg als een toevoeging, zoals bij triage, en niet als een vervanging, aangezien tevredenheid over de huidige huisartsenzorg hoog is.
 • Benadruk de voordelen van hybride huisartsenzorg, zoals snelheid en gemak.
 • Communiceer op een laagdrempelige en begrijpelijke manier, zodat alle zorgconsumenten, inclusief lager opgeleiden, het belang begrijpen.
 • Geef zorgconsumenten de regie over hun eigen zorg en zorg voor duidelijke communicatie rekening houdend met verschillende doelgroepen.
 • Focus op de privacy waarborging om eventuele twijfels daarover weg te nemen.  

In het whitepaper staan de belangrijkste inzichten en resultaten van het onderzoek. Het onderzoek is gedaan onder 1.000 inwoners van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe van 18 jaar en ouder. Naast deze uitkomsten staan hier ook interviews met betrokken partijen.

Medicinfo al jaren zorginnovatiepartner in Friesland

Zorgverzekeraar De Friesland en Medicinfo werken al vele jaren samen en onderzoeken hoe hybride zorg kan ondersteunen in het toegankelijk houden van zorg. Een eerste initiatief was de inzet van Dokter Appke, een app die De Friesland sinds 2019 als dienst aan haar verzekerden biedt. Medicinfo ontwikkelde de app en beantwoordt zorgvragen van verzekerden via chat en beeldbellen.

In Friesland wordt nu ruim een jaar de ANW-zorg ondersteund met De Dokterswacht app. Medicinfo ontwikkelde de speciale Dokterswacht app voor Dokterszorg Friesland en levert de hybride zorg met haar medisch team van verpleegkundigen en huisartsen.  Inwoners en bezoekers van Friesland die op vrijdagavond of in het weekend een gezondheidsvraag hebben, die niet kan wachten, stellen hun vraag via de zorgapp.  Zij worden direct geholpen, en wanneer nodig wordt er een afspraak ingepland op één van de locaties van Dokterswacht. Zo wordt de drukte door de twee samenwerkende organisaties opgevangen, en worden patiënten snel geholpen.  De wachttijd is op sommige momenten zelfs gehalveerd omdat de app bijna 20% van de telefoontjes afvangt.

Door haar ervaring met het bieden van hybride zorgoplossingen voor zorgverzekeraars en eerstelijns zorgorganisaties gelooft Medicinfo dat er praktijk overstijgende plannen nodig zijn om huisartsenzorg op de lange termijn voor iedereen beschikbaar te houden. Vanuit die gedachte ontwikkelde Medicinfo de Hybride Regio Oplossing.