Medicinfo pleit voor regionale huisartsenzorg met ‘De Hybride Regiopraktijk’

Vanuit hun ervaring met zorginnovatie presenteert Medicinfo een nieuw model waarin, dankzij de inzet van hybride zorg, wordt bijgedragen aan regionale samenwerking en de invulling van Meer Tijd voor De Patiënt (MTVDP). Als onderdeel van het regioplan richt een collectief van huisartsen een Hybride Regiopraktijk in. Centraal onderdeel is een Medisch Service Centrum, met BIG geregistreerde verpleegkundigen en huisartsen op afstand. Medicinfo organiseert de processen, de technische oplossing en ondersteuning door het medisch team.

De organisatie van de Hybride Regiopraktijk

Het Medisch Service Centrum beoordeelt en behandelt een meerderheid van de binnenkomende vragen volledig digitaal. Indien nodig verwijzen zij door naar een locatie van een van de deelnemende praktijken. Dankzij schaalgrootte kan het Medisch Service Centrum ook pieken in de zorgvraag opvangen of fungeren als waarnemend centrum bij onderbezetting. Door de Hybride Regiopraktijk op deze manier in te richten, zijn er minimale aanpassingen nodig in de huidige organisatie- en bekostigingsstructuur.

Deze nieuwe manier van werken heeft een positieve impact op de regio. Patiënten zonder eigen huisarts hebben een centraal aanspreekpunt voor zorg. Dat geeft rust. Daarnaast zorgt het voor een eerlijke verdeling van de zorglast en creëert het extra capaciteit in de regio, inclusief ondersteuning voor ANW-zorg. Waarnemend huisartsen kunnen zich aansluiten bij het collectief, waardoor flexibiliteit wordt vergroot. De centrale registratie geeft inzicht in de ontwikkeling in zorgvraag en bevordert de verbinding tussen verschillende domeinen. De Hybride Regiopraktijk is van en voor de lokale zorgaanbieders. Daardoor blijven de beschikbare budgetten binnen de regio.

Ervaren partner voor hybride zorg

Medicinfo heeft in de loop der jaren verschillende diensten ontwikkeld die als bouwstenen kunnen dienen voor hybride huisartsenzorg. Zo ontwikkelde de organisatie diverse apps en portals waar zorgvragen gesteld kunnen worden. Deze diensten bevatten slimme digitale triage met gekwalificeerde zorgprofessionals die via chat en beeldbellen zorg verlenen. Daarnaast ontwikkelt Medicinfo zorgprotocollen in samenwerking met praktijken en zorgaanbieders en beschikt het over een platform waarmee de zorg geoptimaliseerd en gecoördineerd kan worden, wat de administratielasten vermindert.

De realisatie van de Hybride Regiopraktijk is volgens Medicinfo de manier om de beschikbare capaciteit slimmer te kunnen inzetten, om de toegankelijkheid van de zorg te garanderen en de druk op de praktijk te verlagen.

Bekijk het visiedocument hier https://medicinfo.nl/hybride-regiopraktijk