2023: Een bewogen jaar van digitale zorginnovatie

Met een goed gevoel en trots kijk ik terug op het afgelopen jaar. Een jaar vol uitdagingen, groei en vooral innovaties in de gezondheidszorg. Vanuit mijn interesse voor technologie en zorginnovatie, en mijn persoonlijke ambitie iets te betekenen voor onze maatschappij, deel ik graag wat bijzondere mijlpalen van het afgelopen jaar. Met de hoop hiermee inspiratie te bieden voor iedereen die zich, net als ik, committeert aan het creëren en behouden van goede zorg voor iedereen.

Een nieuwe visie met de Hybride Regiopraktijk

Een hoogtepunt was ongetwijfeld het eerste hybride zorg evenement van Medicinfo in 2023. Want innoveren kun je niet alleen. Daarvoor moet je in gesprek en er samen voor gaan. Tijdens de eerste editie van ons inspiratie event gingen we in gesprek met professionals in de gezondheidszorg over de toekomst van huisartsenzorg. De rol van hybride zorg en regionale samenwerking stonden daarbij centraal. Dit evenement heeft niet alleen geleid tot waardevolle inzichten maar ook tot de doorontwikkeling van een vooruitstrevende visie die we de Hybride Regiopraktijk noemen. Een visie waarin ik een andere, regionale organisatiestructuur voor me zie voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Ik kijk er naar uit om dit gesprek in 2024 voor te zetten, onder andere tijdens de tweede editie van ons event op 16 april.  

Ontwikkelingen voor beter gepersonaliseerd advies

Om zorgorganisaties optimaal te ondersteunen met hybride zorg hebben we onze hybride zorgdienst Medicoo verder geoptimaliseerd. Met de verbeterde digitale triage, inclusief nog meer klachtgebieden, en uitgebreide meertaligheid zijn we nu in staat om nog accurater zorgvragen te interpreteren en betere gepersonaliseerde adviezen te geven. Dit is zowel voor de patiënt als onze zorgverleners weer een enorme stap vooruit.

Positieve impact met een gepassioneerd team

Naast de reguliere patiënten kampen steeds meer regio’s met de toenemende zorgvraag vanuit bijzondere populaties. Met onze stevige basis aan hybride zorgdiensten konden we snel schakelen en waardevolle ondersteuning bieden aan onder andere toeristen in de provincie Zeeland en Oekraïense vluchtelingen in verschillende regio’s. Deze inspanningen hebben niet alleen de lokale huisartsenzorg ontlast, maar hebben ook bijgedragen aan een verbeterde toegang tot zorg voor verschillende gemeenschappen.

Trots ben ik op ons gepassioneerde team, dat naadloos samenwerkt met lokale teams. Onlangs hebben we de mijlpaal van de 100e medewerker mogen verwelkomen, een teken van onze groeiende impact.

Vooruitblik op 2024: Mijn Perspectief

In 2024 zullen organisaties volop bezig zijn met de uitrol van hun regioplannen, met als doel de druk op de (huisartsen)zorg te verlichten en de patiënt centraal te stellen. Wat mij betreft vergt dit niet alleen intensievere samenwerking tussen praktijken, maar ook een heroverweging van de manier waarop we zorgvragen coördineren. Het wordt tijd om hybride zorg op grotere schaal in te zetten als de primaire toegang voor specifieke doelgroepen. Dat is tevens onmisbaar is voor het realiseren van Meer Tijd Voor De Patiënt.

Deze verandering overstijgt de grenzen van individuele praktijken en vraagt om domein overstijgende samenwerking. Coördinatie wordt essentieel om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. In deze dynamiek zie ik een aanzienlijke rol voor Medicinfo, waarbij we slimme oplossingen kunnen bieden om zorgverleners te ontlasten en coördinatie te vergemakkelijken.

Hybride zorg over de grens

Nu de wereld is teruggekeerd naar normale reispatronen zien we een toenemende vraag naar medische ondersteuning in het buitenland. Het is ook niet meer van deze tijd om te denken dat we zorg enkel in het eigen land kunnen bieden. Met de technologische vooruitgang voorzie ik dat hybride zorg ook voor reizigers, expats en anderen die tijdelijk in het buitenland verblijven een enorme uitkomst kan zijn.

Met een jaar vol innovatie en veelbelovende vooruitzichten blijf ik, namens Medicinfo, vastberaden om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. Samenwerking en innovatie blijven de pijlers waarop we bouwen, met als doel een zorglandschap te creëren dat niet alleen efficiënt is maar ook flexibel genoeg om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Laten we gezamenlijk blijven streven naar een gezondere toekomst voor allen.