20 jaar Medicinfo

Medicinfo levert al twintig jaar zorg op afstand met uiteenlopende (digitale) oplossingen. Veranderende behoeften en technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen periode voor de nodige koerswijzigingen hebben gezorgd. Toch staan de belangrijkste uitgangspunten nog steeds centraal. Met elke nieuwe dienst streeft het bedrijf naar toegankelijke, toekomstbestendige en persoonlijke zorg.

Twintig jaar geleden werd het Internet een steeds belangrijker middel voor het verkrijgen van informatie. Zorgverzekeraars VGZ en CZ en thuiszorgorganisatie Thebe zagen het als hun missie om de zorgconsumenten van betrouwbare medische informatie te voorzien. Daarom richtten ze samen Medicinfo op. Andere diensten zoals de gezondheidslijn en vakantieapps volgden snel. “De afgelopen twintig jaar heeft Medicinfo steeds verder de focus verlegd van het aanbieden van medische informatie naar een breed scala aan diensten. Diensten die als integraal onderdeel van het zorgpad ingezet kunnen worden”, zegt Caroline Besuijen. Besuijen is sinds januari 2020 Algemeen Directeur van Medicinfo.

Twintig jaar zorg op maat

De huidige diensten van Medicinfo faciliteren persoonlijke zorg op afstand. Daarmee ondersteunen deze diensten onder andere zorgverzekeraars en eerstelijns zorgverleners. Zorgvragen komen op diverse manieren binnen en worden beantwoord door het medisch team. Dat team bestaat uit verpleegkundigen, huisartsen en andere specialisten. Caroline Besuijen heeft een duidelijke visie: “In de toekomst wil ik dat digitale zorg een logisch onderdeel van een zorgtraject is. Daar leggen we nu al de basis voor. Daardoor komt in de zorg meer tijd en ruimte beschikbaar voor mensen die dat het meeste nodig hebben.” Ze beseft dat deze verschuiving nog steeds gaande is, en is optimistisch gezien de eerste feedback van zorgverleners en patiënten: “Een fysiek consult voor bepaalde klachten blijft nodig, niet alles kan online. Echter, eerste ervaringen vanuit de huisartsen waar we mee werken laten zien dat een groot deel van de patiënten goed geholpen kan worden via een app of beeldbellen.”

Versnelling door corona

Tijdens de coronapandemie deden artsen en patiënten soms noodgedwongen een eerste ervaring op met online contact. Dat opende heel wat ogen, weet Besuijen: “Er lijkt een toenemende bereidheid te zijn om zorg op afstand, via beeldbellen, telefonisch en via een app, toe te passen. Zo draaiden we met een huisartsenpraktijk in het toeristenplaatsje Ouddorp een pilot waarbij de praktijk ondersteuning kreeg van ons Medisch Contact Centrum. De huisartsen wisten niet of hun praktijk de coronapandemie en de zorg voor 40.000 toeristen in het hoogseizoen wel aan zou kunnen. Toeristen konden via de Medicoo app chatten met onze verpleegkundigen; op die manier vingen we 50% van de telefoontjes naar de praktijk af. De pilot werd een groot succes en is inmiddels verlengd. Wij spreken overigens steeds meer praktijken die zeggen dat nu hét moment is om door te pakken met e-health.”

De combinatie van mens en techniek

Ook verpleegkundige Angela van Vugt ziet dat steeds meer zorgprofessionals én patiënten open staan voor zorg op afstand. Van Vugt werkt al twintig jaar bij Medicinfo en vormt met haar collega’s in het Medisch Contact Centrum een eerste aanspreekpunt voor mensen die medische hulp zoeken: “In het Medisch Contact Centrum werken BIG-geregistreerde verpleegkundigen volgens de Nederlandse Triage Standaard. Huisartsen uit het hele land werken als zogeheten achterwachtartsen. Er is dus altijd een medisch professional betrokken bij de adviezen die we mensen geven. Mensen die niet naar de huisarts hoeven, geven we zelfzorgadvies. We gaan daarin dus verder dan de meeste doktersassistenten. We horen vaak terug dat mensen daar heel blij mee zijn. En dat geeft ons heel veel voldoening! Bij Medicinfo is de techniek ondergeschikt aan het menselijke contact.“

“Hoewel goede technologie een belangrijke basis is, maakt juist het menselijk contact onze dienstverlening uniek”; benadrukt Besuijen: “Wij bieden het communicatieplatform, en ons medisch team zorgt ervoor dat we écht het verschil kunnen maken in de zorg. Zo kunnen we de werkdruk in de zorg daadwerkelijk helpen verminderen, en de juiste zorg op de juiste plek bieden.”

Hybride huisartsen als oplossing voor vele uitdagingen

Innovatie zit al twintig jaar in het DNA van Medicinfo en dat zal ook niet veranderen, vertelt Besuijen: “Innovatie is echter geen doel op zich maar bedoeld om steeds te kunnen meebewegen met de behoeften en ontwikkelingen in het zorglandschap. Nu de zorg steeds meer uitdagingen kent, biedt de zogeheten hybride zorg uitkomst. De zorgvraag neemt toe door enerzijds vergrijzing en, in samenhang daarmee, het aantal patiënten met chronische aandoeningen. Het aantal mantelzorgers gaat heel hard achteruit, dus het vangnet wat er nu is, wordt kleiner. In 2023 is er een tekort aan huisartsen in meerdere regio’s. Ook het tekort aan verpleegkundigen en triagisten neemt toe. Anderzijds verwachten patiënten meer snelheid en bereikbaarheid, meer eigen regie, en goede informatievoorziening. Medicinfo ziet daarom een belangrijke rol voor de ‘hybride huisartsenzorg’ in de nabije toekomst: een combinatie van zorg op afstand en fysieke consulten.”

Persoonlijke zorg als uitgangspunt

Besuijen ziet ook nog legio mogelijkheden voor andere terreinen in de zorg: “De komende jaren breiden we onze dienstverlening verder uit. Voorbeelden hiervan zijn onder andere geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een chronische aandoening, contact met medisch specialisten en mogelijk online behandelingen door paramedici, zoals fysiotherapeuten, diëtisten, enzovoort. Uiteraard zullen bij al deze digitale oplossingen altijd weer mensen betrokken zijn. Juist mensen maken het verschil in de zorg.” Van Vugt is het daarmee eens: “Twintig jaar geleden had ik nooit kunnen bedenken dat ik ooit mensen zou helpen via een app. Ondanks de technologische vooruitgang hebben ze gelukkig nog steeds contact met mij, een echt persoon.”