Medicoo ondersteunt huisartsenpraktijk in Vlissingen

De werkdruk in de huisartsenzorg is torenhoog. Veel huisartsen kampen met personeelstekorten en capaciteitsproblemen. Steeds meer huisartsen kiezen daarom voor hybride zorg, een combinatie van fysieke en digitale zorg. Op deze manier houden ze hun zorg toegankelijk en verlagen ze de werkdruk in de praktijk.

Huisartsenpraktijk Van Schaik in Vlissingen

Huisartsenpraktijk Van Schaik in Vlissingen biedt sinds februari jl. de Medicoo app aan hun patiënten aan. Hiermee willen zij de werkdruk voor het team verlagen en tevens hun zorgaanbod voor patiënten uitbreiden. Met de Medicoo app kunnen patiënten, 7 dagen per week, via chat hun gezondheidsvraag stellen en krijgen zij een persoonlijk medisch advies van het medisch team van Medicinfo. Wanneer het nodig is wordt er een videoconsult gepland of doorverwezen voor een fysieke afspraak bij de eigen praktijk. De eigen huisarts ontvangt na ieder contact een overdracht, dus het medisch dossier blijft compleet. Een belangrijk aspect voor Huisarts Hilderik van Schaik. “We zijn door Medicoo altijd bereikbaar voor onze patiënten, zelfs na sluitingstijd”, geeft van Schaik aan.

“De ervaring leert dat bij eenvoudige klachten een bezoek aan de praktijk vaak niet perse nodig is. Door patiënten via de chat te helpen met hun gezondheidsvragen kunnen telefoontjes en bezoeken aan de praktijk voorkomen worden wat voor zowel de assistentes als de huisartsen voordeel biedt.”

Steven van Kemenade, Medisch Directeur Medicinfo

Huisartsenzorg toegankelijk houden

Steeds meer huisartsen zoeken naar slimme combinaties van fysieke en digitale dienstverlening om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te borgen. Medicinfo faciliteert dit met digitale zorg op afstand. Daarmee speelt het ook in op de veranderende behoeften van de patiënt. Medicinfo wil een significante rol spelen in het opschalen van hybride zorg, zodat digitale ondersteuning structureel onderdeel is van de reguliere zorg op het moment dat er een nijpend tekort is aan huisartsenzorg.

Medicoo leidt tot 50% minder telefoontjes

Sinds de zomer van 2020 wordt de zorgdienst Medicoo ingezet bij een huisartsenpraktijk in Ouddorp. De ervaring leert ons inmiddels dat dit leidt tot 50% minder onnodige telefoontjes naar deze praktijk. Patiënten op hun beurt waarderen de toegankelijkheid, de snelheid en persoonlijke benadering van de app bijzonder. Medicoo wordt sindsdien ingezet bij diverse huisartsenpraktijken- en posten in onder andere Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Naast Medicoo biedt Medicinfo diverse andere diensten om de eerstelijnszorg te ondersteunen.


Kijk hier voor meer informatie over Medicoo en de andere diensten van Medicinfo.

Meer weten over wat Medicoo voor u als zorgverlener kan betekenen? Neem contact op. We gaan graag met u in gesprek.