22 december 2020

Onderzoek – Acceptatie van zorg op afstand in stroomversnelling

Betrokkenheid van medisch professional blijft cruciaal bij digitale zorg

In een jaar waarin de wereld op zijn kop stond, heeft de COVID-19 pandemie het belang aangetoond van een kwalitatief en toegankelijk zorglandschap. Digitalisering is in een stroomversnelling terecht gekomen en voor het leveren van zorg hebben zorgaanbieders soms noodgedwongen hun zorg (deels) digitaal ingericht. Maar wat vindt de zorgconsument daarvan? Medicinfo verrichtte een onderzoek naar de houding van consumenten ten opzichte van zorg op afstand en zag een toename in de behoefte aan digitale zorgdiensten.

Helft respondenten meer open voor zorg op afstand dan voor corona

De interesse voor zorg op afstand groeit, samen met het gebruik ervan. De huidige situatie waarin mensen meer gewend zijn aan thuiswerken en beeldbellen lijkt deze groei nog meer te versterken. Eerder onderzoek in het najaar van 2019 liet al zien dat de zorgconsument open staat voor zorg op afstand. In het huidige onderzoek geeft de helft van de respondenten (50%) aan nu meer open te staan voor zorg op afstand dan vóór de coronacrisis.

Van alle respondenten heeft bijna vier op de tien (38%) mensen al eens of meerdere keren gebruik gemaakt van zorg op afstand, een toename van 19% ten opzichte van 2019. 62% geeft aan hier nog niet eerder gebruik van te hebben gemaakt. Toch staat een ruime meerderheid (64%) er (helemaal) voor open om zorg op afstand te gebruiken, tegenover 12% die aangeeft hier op dit moment niet voor open te staan.

Beeldbellen stijgt fors in populariteit met 34%

In vergelijking met 2019 willen nu veel meer mensen beeldbellen. In 2019 was deze groep 29%, nu 59%. Bij jongeren (18-34 jaar) geeft nu zelfs 78% de voorkeur aan beeldbellen.

De voornaamste voordelen van zorg op afstand die mensen ervaren of verwachten zijn gemak en tijdsbesparing door het niet hoeven reizen. Een drempel om zorg op afstand te gebruiken is afwezigheid van persoonlijk en fysiek contact. Er bestaat twijfel dat bij zorg op afstand de kwaliteit van diagnose en zorg minder hoog is. Het is daarom van groot belang diensten voor zorg op afstand op de persoonlijke behoeften en zorgvragen van de zorgconsument af te stemmen.

Ruime meerderheid wil appen met de online huisarts

In het onderzoek zijn twee concepten voor zorg op afstand getoetst; de online huisarts en de digitale doktersassistent. Bij beide gaat het om diensten waarbij een zorgvraag wordt gesteld in een app waarbij vervolgens vanuit een team van medisch professionals op afstand een passend medisch advies gegeven wordt. Bij beide concepten geeft meer dan de helft van de mensen aan deze te willen gebruiken met een kleine meerderheid voor de online huisarts (63%) ten opzicht van de digitale doktersassistent (61%). De interesse voor de online huisarts is significant gestegen van 41% in 2019 naar 63% in 2020. Met name het persoonlijk contact met deskundige medisch professionals maakt deze dienst aantrekkelijk.

Liever geen chatbot

Grootste voordelen die mensen ervaren of verwachten zijn gemak en tijdsbesparing (mensen hoeven niet naar de praktijk toe) en bij beide diensten wordt de persoonlijke betrokkenheid van een medisch professional als belangrijkste factor aangegeven om dit te willen gebruiken. Voor een volledig geautomatiseerd antwoord op een zorgvraag is echter meer draagvlak nodig. Als er geen verpleegkundige of huisarts betrokken is bij de dienst, dus enkel een chatbot, wil nog maar 48% hiervan gebruik maken.

Hybride zorg; voordelen voor de patiënt én zorgaanbieder

Zorg op afstand kan een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van de verschillende uitdagingen in de zorg. Maar daarvoor is het opschalen van digitale diensten essentieel. Als gedigitaliseerde communicatie, over eenvoudige zorgvragen, samen of onder toezicht van een gediplomeerd zorgverlener plaatsvindt is het draagvlak het grootst. Een combinatie van zorg op een fysieke locatie en aanvullende digitale zorgverlening zou het ideale zorgmodel zijn, oftewel hybride zorg.

Om het hele onderzoek te lezen ga naar medicinfo.nl/onderzoek2020

Onderzoek naar zorg op afstand

Acceptatie van zorg op afstand in stroomversnelling

Zorg op afstand kan een belangrijke bijdrage leveren aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Maar in hoeverre staat de consument open voor digitale diensten en oplossingen? Wat zijn de verschillende met 2019, vóór de coronacrisis. En welke diensten hebben de voorkeur?